فهرست مقالات


شماره 2 سال 2 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139607232214358558 Ilmenite and the White Pigment
Fathi Habashi
2 139607232218538559 A review on modeling of hydraulic separators
Dariush Azizi
Ali Entezari Zarandi
3 13960723222478560 Investigating the Geochemical Behavior of Silver Element Using Gap Statistics Method and Multivariate Analysis in Cu-Mo Porphyry in Hararan Area, Kerman Province
Somaie Abbaszadeh
amirhossein Kouhsari
4 139607232228268561 Evaluation of Rock Mass Deformation Modulus with Geo-mechanical Properties
علیرضا جبین پور
علی عظیمی

شماره 1 سال 1 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396072302198522 مروری بر جنبه‌های مختلف روش استخراج جبهه‌کار بلند با تخریب زغال بالاسری
علیرضا جبین پور
2 1396072306158523 کاربرد دستگاه سیم برش الماسه و بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد آن
احتشام محمدی
مهدی یاوری شهرضا
علی اصغر خدایاری
3 13960723016368525 ارائه مدل پیش‏بینی خردشدگی در معدن سنگ آهک بجنورد
محمدرضا افروغ
علی عظیمی
4 13960723027328526 تخمین نرخ پیشروی با استفاده از سیستم‌های هوشمند و رگرسیون خطی در معدن مس چهل کوره
عباس خواجوئی سیرجانی
کیوان ظفری ظفرآباد
سید مهدی موسوی نسب
5 13960723033108527 تحلیل قابلیت تعمیرپذیری تجهیزات معدنی با استفاده از مدل فرآیند نقطه‌ای در معدن آهک جاجرم
رضا برآبادی
علی نوری قراحسنلو
نادر زراعت
6 13960723038238528 پیش‌بینی طول پرتاب سنگ با استفاده از سیستم‌های انفیس، عصبی و فازی در معدن آهن گلالی
کیوان ظفری ظفرآباد
سید مهدی موسوی نسب
مسعود عزتی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)