راهنمای تدوین مقاله


نویسندگان گرامی قبل از ارسال دست نوشته ی خود به نشریه، باید به چند نکته کلیدی توجه نمایند.

 1. نشریه پژوهش های نوین کاربردی علوم زمین و معدن یک نشریه علمی است که در حال حاضر با همکاری و تلاش تعدادی از دانشجویان دوره دکتری در حال فعالیت است.
 2. نشریه ی پژوهش های نوین کاربردی علوم زمین و معدن یک نشریه ی کاملا غیر انتفاعی و بدون وابستگی به ارگان، موسسه و سازمان فعالیت می کند.
 3. نویسندگان گرامی مستحضر هستند که روند داوری، پذیرش و انتشار مقالات در قالب یک نشریه هزینه های متعددی همچون هزینه داوری، ویراستاری ادبی، صفحه آرایی و طراحی، چاپ کاغذی و نیز انتشار آنلاین به همراه دارد. بنابراین نشریه باید هزینه های مربوطه را تامین مالی نماید.
 4. به صورت معمول، منابع مالی از طریق تبلیغات، اسپانسر، فروش مقالات تامین می شود. البته رویه ی غیر معمول در ایران دریافت هزینه ی ارسال دست نوشته است که توسط برخی از نشریات در حال انجام است. این رویه در نشریه پژوهش های نوین کاربردی علوم زمین و معدن تا زمان بهره مندی از حمایت های اسپانسری ادامه خواهد داشت.

با توجه به توضیحات بالا، روند دریافت و پذیرش دست نوشته ها در نشریه پژوهش های نوین کاربردی علوم زمین و معدن به شرح زیر خواهد بود.

 

نویسندگان گرامی در صورتی که با موارد مطرح شده در بالا موافق باشند می توانند دست نوشته ی خود را به صورت زیر تنظیم نمایند و به آدرس نشریه ارسال نمایند.

 • دست نوشته باید به صورت تک ستونی تنظیم شود.
 • فونت های مورد استفاده در متن باید تنها و تنها B Zar باشد.
 • اندازه ی فونت های مورد استفاده به شرح زیر است:
اندازه قلم بخش مورد استفاده
16 bold عنوان
11 نام نویسندگان
9 bold مشخصات نویسندگان
12 bold عناوین اصلی
11  متن چکیده و کلمات کلیدی
12 متن دست نوشته
11 bold زیربخش ها
10 bold زیرنویس شکل ها
10 bold بالانویس جداول
 • فاصله سطرها باید single باشد.
 • منابع باید به صورت ترتیبی در متن آورده شود.
 • روابط موجود در متن با استفاده از microsoft equation 3 نوشته شود.
 • نویسندگان هیچ محدودیتی از نظر تعداد صفحات نخواهند داشت. بنابراین تمام جداول و تصاویر مورد نیاز در متن را با اندازه ی واقعی و مورد نیاز تنظیم شود.

همچنین منابع موجود در انتهای متن باید به فرمت زیر تنظیم شود:

Vakili, A., and B. K. Hebblewhite. "A new cavability assessment criterion for longwall top coal caving." International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47, no. 8 (2010): 1317-1329
فرمت بالا، فرمت شیکاگو است. جهت سهولت در مرجع دهی، توصیه می شود از گوگل اسکالر استفاده شود.